Prihlásiť / REGISTRÁCIA

do košíka
cena: 0,00 €
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti CHIRONAX Slovakia s. r. o.

 

 

1.     Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógov na našej webovej stránke, s pomocou obchodného zástupcu na tel. číslach 033/774 13 13, 0905 34 78 86, 0903 40 55 05 (po-pia: 08:00-15:00) alebo v predajni v sídle spoločnosti.

 

2.      Pri objednaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

·    Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail.

·  Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania.

 

3.  Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom alebo telefonickým kontaktom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade záujmu zasielané všetky informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

4.     Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní. O presnom dni expedície a doručenia tovaru Vás budeme informovať. Cena je vždy potvrdená v upresnení objednávky e-mailom.

 

5.      Tovar doručuje zmluvný prepravca. V tomto prípade dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 

6.   Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení platby v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci s objednaným tovarom.

 

7.    Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

 

8.      Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru v požadovanom stave. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

9.      Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru.

 

10.  Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka....). Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 

11.  Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

12.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.chironax.sk.